ความเป็นมาของบริษัท

 

          บริษัท สามพรานฟู้ดส์ จำกัด ตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งมองหาอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางอาหารสูงเพื่อเป็นแห่งพลังงานที่สำคัญให้กับชีวิตประจำวันที่เหนื่อยล้ากับชีวิตที่เร่งรีบ บริษัทฯจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยการนำเสนออาหารประเภทเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) และอาหารที่มีคุณภาพ ภายใต้ตราสินค้า “HappyMate”


          ด้วยการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องทำให้ผลิตภัณฑ์ HappyMate ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาด แต่ละปีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทากรคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำมาทดสอบปรับปรุงสูตรโดยไม่ใส่สารสังเคราะห์หรือสารกันบูด จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงจะผลิตออกสู่ตลาด จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ HappyMate นั้นเต็มไปด้วยคุณค่าอาหารจากธรรมชาติ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล


          นอกจากนั้นบริษัทฯได้เลือกใช้วัตถุดิบแบบเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก จนผลิตภัณฑ์หลายอย่างของ Happy ได้รับการรับรองว่าเป็นอาหาร เกษตรอินทรีย์ (Organic Food) จากสถาบันรับรองนานาชาติ บริษัทฯ มิได้หยุดยั้งที่จะสรรหาวัตถุดิบแบบเกษตรอินทรีย์


          ผู้บริหารและทีมงานทั้งหมดของบริษัทฯเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ไม่มีความร่ำรวยใดๆ สำคัญไปกว่าสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ดังนั้นบริษัทฯ พยายามจะสรรหาสิ่งดีๆมานำเสนอต่อผู้บริโภคต่อไป ทุกผลิตภัณฑ์ของ HappyMate ที่ผู้บริโภคได้รับจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ผู้บริโภคมิเพียงแต่ได้อาหารที่ต่อสุขภาพ และเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) เท่านั้น แต่รวมถึงคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากเรา HappyMate

 


 

ความมุ่งมั่นของบริษัท

 

“อาหารสุขภาพไม่ใช่แฟชั่น ไม่ได้นิยมแค่ชั่วคราว ต้องทำให้ดีไปตลอด”เพราะเราเชื่อว่า

“อาหารสุขภาพไม่ใช่แฟชั่น ไม่ได้นิยมแค่ชั่วคราว ต้องทำให้ดีไปตลอด” และยึดหลัก “ทำกินอย่างไร ทำขายอย่างนั้น”

          HappyMate จึงใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน ของทุกๆผลิตภัณฑ์ HappyMate ได้คัดเฉพาะวัตถุดิบที่ผ่านการคัดเลือกจากแปล่งที่ปลอดภัยจากสารเคมี และมีคุณค่าอาหารที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัย และที่สำคัญ ทุกผลิตภัณฑ์ของ HappyMate ไม่มีส่วนผสมของสารต่างสี แต่งกลี่น หรือเคมีอาหารทุกชนิด

          คุณจึงมั่นในได้ว่า ผลิตภัณฑ์ HappyMate ทุกชนอด อาทิ น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลเกษตรอินทรีย์  น้ำผึ้งป่าเดือนห้า น้ำมันมะกอก เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำจิ้มและน้ำสลัดต่างๆ ครีมธัญพืชหลากชนิด เช่น ครีมอัลมอนด์ ครีมถั่วลิสง ครีมงาดำ ล้วนอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย สำหรับผุ้ที่รักสุขภาพอย่างแท้จริง

 


 

มั่นใจด้วยระบบมาตรฐาน


   


มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (ระบบ GMP กฎหมาย)

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

มาตรฐาน GMP (Codex)
Good Manufacturing Practice หรือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต ระบบการจัดการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้อาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค ซึ่งเป็นการจัดการด้านความพร้อมของสภาวะแวดล้อมในกระบวนการผลิต เช่นการจัดการด้านอาคารสถานที่การผลิต สุขลักษณะส่วนบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต


มาตรฐาน HACCP (Codex)
ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) เป็นระบบการจัดการด้านการควบคุมการผลิต (Process Control) โดยเน้นการจัดการที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดที่สำคัญในการควบคุมอันตรายไม่ให้ไปสู่ผู้บริโภค

มาตรฐานฮาลาล
เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า อาหารได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคได้


มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM จากระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert)


มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 2 นี้ เป็นมาตรฐานระดับสากลจะครอบคลุมตั้งแต่ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ วิธีการจัดการกับวัตถุดิบ กรรมวิธีการแปรรูป การบรรจุ การเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนขาย การขนส่ง และการจัดจำหน่าย

 

Certificate

GMP (Good Manufacturing Practice) Thai FDA

GMP  (GMP codex; General Principle of Food Hygiene)

HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Point)

HALAL

Bioagricert has been accredited by IFOAM

BAC EU Equivalent Organic Standard equivalent to EU Reg.834/07